Neuro-intro: Toegepaste neuroanatomie en neurofysiologie (NAFY)-2020

15 september 2020
Aanvang: 09:30
Locatie: Philharmonie Lange Begijnestraat 11, 2011 HH Haarlem

Neuro-intro: Toegepaste neuroanatomie en neurofysiologie (NAFY)
Een entrée in de neurowetenschappen. Basisbegrippen uit de neuroanatomie en neurofysiologie. Practicum en diverse oefeningen aan de hand van hersenmodellen. Gevolgen van gelokaliseerde laesies op functie-, activiteits- en participatieniveau. Deze dag is bedoeld voor diegenen die hun kennis willen opfrissen, en wordt aanbevolen als opstap voor de Opleiding Neurorevalidatie deel 1: Probleemanalyse.

Inschrijfgeld: € 30,- | Kosten: € 225,-
dinsdag 15 september 2020
09:30
Inleiding en overzicht cursus Neurofilosofie: enkele praktisch toepasbare modellen van het zenuwstelsel: het hiërarchische model en de sensomotorische cirkel. Instructie practicumopdrachten
11:15
Practicum neuroanatomie aan de hand van hersenmodellen Oefeningen 1, 2 en 3 t/m 8 uit het werkboek)
12:30
Lunch (wordt door ITON verzorgd)
13:15
Lokalisatie van hersenfuncties, incl. hemisfeerspecialisatie. Historie en veranderde inzichten. Instructie practicumopdrachten
14:30
Practicumoefeningen lokalisatie van functies (oefeningen 9 en 10 uit het werkboek) Oefening 11: laesie – stoornis – beperking – handicap. Bij 12 gelokaliseerde hersenlaesies wordt nagegaan wat de stoornissen en problemen van de patiënt zouden kunnen zijn (invullen matrix). Deze laatste oefening kan tevens gezien worden als het leerdoel van deze dag: Verwerven van elementair inzicht in de relatie tussen functielokalisatie, laesie en problemen van de patiënt.
16:00
Vragen en feedback
16:15
Evaluatie en uitreiking certificaat
Jaar
Vereniging
Beroepsgroep
Punten
2020
ADAP
Logopedist
5,5
Ergotherapeut
5,5
Oefentherapeut Cesar/Mensendieck
5,5
FGzPt
GZ-psycholoog
4
V&V
Verpleegkundigen en verzorgenden
in aanvraag
Verpleegkundig specialist
in aanvraag
KNGF
Fysiotherapeut (alg/ger)
6
Ed Janssen
Ed Janssen
fysiotherapeut, cursuscoördinator ITON
Meer informatie
'De huiselijke sfeer geeft een informeel gevoel wat de interactie tussen docent en cursisten optimaal maakt. Heerlijk studeren zo!'
Jeroen Nollet | fysiotherapeut eerste lijn
'Goede cursus met afwisseling van theorie, filmpjes en casuïstiek.' (Cijfer: 7)
Lydia La | verpleegkundige
'Een fijne cursus om de basiskennis weer te fine- tunen. Goede klassieke uitleg met ruimte voor eigen inbreng.'
E. van der Vooren | bewegingsagoog Revitel
'In één dag een verdiepingsslag kunnen maken.' (Cijfer: 8).
D. Jaenicke | fysiotherapeut
'In deze cursus wordt een mooie koppeling tussen theorie en praktijk gemaakt!' (Cijfer: 8)
Benno Overbeek | specialist ouderengeneeskunde- verpleeghuis