Neuro-intro: Toegepaste neuroanatomie en neurofysiologie (NAFY)

1 oktober 2019
Aanvang: 09:30
Locatie: Stichting ITON Leliestraat 7C, 2011 BL Haarlem

Neuro-intro: Toegepaste neuroanatomie en neurofysiologie (NAFY)
Een entrée in de neurowetenschappen. Basisbegrippen uit de neuroanatomie en neurofysiologie. Practicum en diverse oefeningen aan de hand van hersenmodellen. Gevolgen van gelokaliseerde laesies op functie-, activiteits- en participatieniveau. Deze dag is bedoeld voor diegenen die hun kennis willen opfrissen, en wordt aanbevolen als opstap voor de Opleiding Neurorevalidatie deel 1: Probleemanalyse.

Inschrijfgeld: € 30,00,- | Kosten: € 195,-
dinsdag 1 oktober 2019
09:30
Inleiding en overzicht cursus Neurofilosofie: enkele praktisch toepasbare modellen van het zenuwstelsel: het hiërarchische model en de sensomotorische cirkel. Instructie practicumopdrachten
11:15
Practicum neuroanatomie aan de hand van hersenmodellen Oefeningen 1, 2 en 3 t/m 8 uit het werkboek)
12:30
Lunch (wordt door ITON verzorgd)
13:15
Lokalisatie van hersenfuncties, incl. hemisfeerspecialisatie. Historie en veranderde inzichten. Instructie practicumopdrachten
14:30
Practicumoefeningen lokalisatie van functies (oefeningen 9 en 10 uit het werkboek) Oefening 11: laesie – stoornis – beperking – handicap. Bij 12 gelokaliseerde hersenlaesies wordt nagegaan wat de stoornissen en problemen van de patiënt zouden kunnen zijn (invullen matrix). Deze laatste oefening kan tevens gezien worden als het leerdoel van deze dag: Verwerven van elementair inzicht in de relatie tussen functielokalisatie, laesie en problemen van de patiënt.
16:00
Vragen en feedback
16:15
Evaluatie en uitreiking certificaat
Jaar
Vereniging
Beroepsgroep
Punten
2018
ABAN
Medisch specialisten
6
ADAP
Logopedist
5,5
Ergotherapeut
5,5
Oefentherapeut Cesar/Mensendieck
5,5
FGzPt
GZ-psycholoog
4
V&V
Verpleegkundigen en verzorgenden
6
Verpleegkundig specialist
6
KNGF
Fysiotherapeut (alg/ger)
6
Ed Janssen
Ed Janssen
fysiotherapeut, cursuscoördinator ITON
Meer informatie
“Erg interessante cursus met duidelijke uitleg!” (Cijfer: 8)
Marieke Groen | gedragswetenschapper
“In deze cursus wordt een mooie koppeling tussen theorie en praktijk gemaakt!”. (Cijfer: 8)
Benno Overbeek | specialist ouderengeneeskunde- verpleeghuis
“Goede cursus met afwisseling van theorie, filmpjes en casuïstiek”. (Cijfer: 7)
Lydia La | verpleegkundige
“In één dag een verdiepingsslag kunnen maken”. (Cijfer: 8).
D. Jaenicke | fysiotherapeut
“Erg prettig om in vogelvlucht de basiskennis van de anatomie van het brein weer op te halen. Een goede basis voor verder werk!” (Cijfer: 8)
Nina de Bakker | ergotherapeut- UMC