Muziek en brein-2021

24 april 2021
Aanvang: 09:30
Inschrijfgeld: € 30,- | Kosten: € 0,-
zaterdag 24 april 2021
09:30
Inleiding: evolutie; muziek, waarom?; invloed van muziek; bronnen van kennis.
10:15
Wat is muziek? definitie? bouwstenen; toonladders; ritme en melodie; muziek en taal: verschillen en overeenkomsten.
11:15
De hersenen: evolutiemodel; hersenschors; centra of ensembles; hemisfeerspecialisatie. Waar heeft muziek zijn verankering? Video-fragmenten en discussie.
12:30
Lunch (wordt door ITON verzorgd)
13:15
Het auditieve systeem: opmerkelijke organisatie! Het motorische systeem: het bijzondere van hand, mond en tong.
13:45
Muziek in het brein, het “muziekbrein”: anatomische en functionele veranderingen door muziek. Gegevens uit beeldvormend onderzoek. Gevolgen van hersenbeschadiging voor muziek.
14:30
Plasticiteit en leren: historie; auditieve training; crossmodale plasticiteit; motorische training; mental practice.
15:15
Muziektherapie: toepassing van de invloed van muziek op diverse gebieden: motorische revalidatie; pijnstilling; cognitie-verbetering; welbevinden.
15:50
Muziekstoornissen: de amusieën; idiots savant; epilepsie; focale dystonie. Coda: een opmerkelijke casus
16:15
Evaluatie en uitreiking certificaat

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/customer/www/stichtingiton.nl/public_html/wp-content/themes/iton/single-agenda.php on line 459