Muziek en brein

24 april 2021
Aanvang: 09:30
Locatie: Haarlem

Muziek en brein (Muz), één dag
Juist zoals de taalontwikkeling plaats kan vinden dankzij vorming van specifieke neurale taal-netwerken, nestelt muziek zich in het brein. Verschillende muziektaken zijn op een verschillende wijze neuraal verankerd (klarinetspelen, muziek luisteren, noten lezen, componeren). Onderzoek met beeldvormende technieken alsmede de analyse van de problemen die musici met hersenbeschadiging ondervinden hebben ons veel geleerd over de relatie tussen muziek en brein. Bedoeld voor musici en andere geïnteresseerden.

Inschrijfgeld: € 30,- | Kosten: € 65,-
zaterdag 24 april 2021
09:30
Inleiding: evolutie; muziek, waarom?; invloed van muziek; bronnen van kennis.
10:15
Wat is muziek? definitie? bouwstenen; toonladders; ritme en melodie; muziek en taal: verschillen en overeenkomsten.
11:15
De hersenen: evolutiemodel; hersenschors; centra of ensembles; hemisfeerspecialisatie. Waar heeft muziek zijn verankering? Video-fragmenten en discussie.
12:30
Lunch (wordt door ITON verzorgd)
13:15
Het auditieve systeem: opmerkelijke organisatie! Het motorische systeem: het bijzondere van hand, mond en tong.
13:45
Muziek in het brein, het “muziekbrein”: anatomische en functionele veranderingen door muziek. Gegevens uit beeldvormend onderzoek. Gevolgen van hersenbeschadiging voor muziek.
14:30
Plasticiteit en leren: historie; auditieve training; crossmodale plasticiteit; motorische training; mental practice.
15:15
Muziektherapie: toepassing van de invloed van muziek op diverse gebieden: motorische revalidatie; pijnstilling; cognitie-verbetering; welbevinden.
15:50
Muziekstoornissen: de amusieën; idiots savant; epilepsie; focale dystonie. Coda: een opmerkelijke casus
16:15
Evaluatie en uitreiking certificaat
Dr. Ben van Cranenburgh
Dr. Ben van Cranenburgh
neurowetenschapper, docent ITON
Meer informatie
‘Inspirerend en herkenbaar vanuit ervaringen in de praktijk. Wat ik geleerd heb kan ik meteen toepassen in mijn lessen. Ik ben er weer van doordrongen dat ik een belangrijk, mooi en uitermate interessant vak heb.’
Dieke de Jong | muziekdocent