Motorisch leren-2021

Duur: 5 dagen 8, 18, 25, 26 november 2021 14 december 2021
Aanvang:
Locatie: ECC Leiden, Haagse Schouwweg 10, 2332 KG Leiden

Deze cursus wordt als blended-learning onderwijs aangeboden. Fysieke bijeenkomsten zullen op 18, 25 november en 14 december 2021 plaatsvinden bij ECC Leiden. Op 8 en 26 november 2021 zal het online cursusaanbod toegankelijk zijn en kan, mits afgerond vóór de daaropvolgende fysieke bijeenkomst, in eigen tijd gevolgd worden.

Motorisch leren (MOT)

Mensen in actie: aan de slag met nieuwe inzichten!
Deze 4- daagse cursus geeft een overzicht van de huidige theorieën over motorisch leren met voorbeelden uit revalidatie, sport, beweegonderwijs en muziek. Nieuwe theorieën uit de bewegingswetenschappen en inzicht in de rol van de hersenen kunnen bij het leren van motorische vaardigheden een inspiratiebron zijn voor een andere aanpak dan de gebruikelijke. Bedoeld voor therapeuten, sporttrainers, leraren en muziekdocenten.

Aan bod komen: Theorieën over motorisch leren. Inzichten in de rol van de hersenen bij bewegen- neurale sturing van motoriek. Verschillende motorische leerstrategieën en hun toepassingen in revalidatie, sport, beweegonderwijs en muziek. De kracht van muziek bij bewegen. Practicum ‘Over leren bewegen’. Discussiepracticum a.d.h.v. ingeleverde casuïstiek.
Leidraad in de cursus is het boek: ‘Van Contractie naar Actie’ editie 2020 van Ben van Cranenburgh

 

 

Inschrijfgeld: € 30,- | Kosten: € 810,-
maandag 8 november 2021
Online onderwijs
09:30
Inleiding en overzicht van de cursus. Uitleg casusopdracht en groepjes
De biologische basis: Hoe krijgen we dat voor elkaar? Over neurale sturing in motoriek
Het plastische brein. Over de biologische fundamenten van motorisch leren
Toets
donderdag 18 november 2021
Contactonderwijs
09:30
Leren en geheugen. De leertheoretische basis: over soorten leren, rol van sensoriek, KP en KR, engram-, schema- en ecologische en dynamische systeemtheorie.
11:45
Muziek en motoriek. Voorbeelden uit revalidatie, sport en muziek. Discussievragen
12:30
Lunch (wordt door ITON verzorgd)
13:15
Nieuwe inzichten in de bewegingswetenschappen, toelichting van relevante onderzoeksresultaten en onderliggende concepten. o.a. de rol van aandacht, impliciet versus expliciet leren, traditioneel vs differentieel leren. Het brein uitdagen nieuwe oplossingen te vinden. Discussievragen
16:15
Einde
donderdag 25 november 2021
Contactonderwijs
09:30
Mentaal oefenen, de context en angst: Over motorisch leren gerelateerd aan sport en de toepassing van mentaal oefenen. Het belang van de context, mentale begeleiding en vaardigheidstraining. Wat te doen bij angst? Discussievragen
12:30
Lunch
13:15
Het belang van de juiste mindset Hoe kijk je naar jezelf? Over de invloed van de statische en groeimindset op leren en presteren en het beïnvloeden hiervan.
15:15
Inleiding van toepassingen van principes van motorisch leren in revalidatie en sport:.
16:15
Einde
vrijdag 26 november 2021
Online onderwijs
09:30
Voorbeelden van toepassingen van principes van motorisch leren in revalidatie en sport.
Toets
dinsdag 14 december 2021
Contactonderwijs
09:30
Voorbeelden van toepassingen van principes van motorisch leren a.d.h.v. casuïstiek en video met discussievragen
12:30
Lunch
13:15
Discussiepracticum a.d.h.v. ingeleverde casuïstiek met video’s. De koppeling van de aangereikte theorie aan de eigen praktijk
16:15
Afsluiting, evaluatie en certificaatuitreiking
Jaar
Vereniging
Beroepsgroep
Punten
2021
ADAP
Logopedist
in aanvraag
Ergotherapeut
in aanvraag
Oefentherapeut Cesar/Mensendieck
in aanvraag
KNGF
Fysiotherapeut (alg/sport)
in aanvraag
Ed Janssen
Ed Janssen
fysiotherapeut, cursuscoördinator ITON
Meer informatie
Drs. Patrick van der Molen
Drs. Patrick van der Molen
neuro-/GZ-psycholoog, bewegingswetenschapper, fysiotherapeut
Meer informatie
Prof. dr. Peter Beek
Prof. dr. Peter Beek
bewegingswetenschapper
Meer informatie
Dr. Ben van Cranenburgh
Dr. Ben van Cranenburgh
neurowetenschapper
Meer informatie
Tim de Koning
Tim de Koning
Sport en prestatiepsycholoog
Meer informatie