Lezingencyclus 2019 ‘Het brein centraal’

Duur: 6 dagen 9, 30 september 2019 14 oktober 2019 4, 25 november 2019 16 december 2019
Aanvang: 18:30
Locatie: Stichting ITON Leliestraat 7C, 2011 BL Haarlem

In september 2019 start bij het ITON een serie van 6 lezingen over uiteenlopende neuro- onderwerpen. Als u zich inschrijft voor de volledige lezingencyclus ontvangt u € 50,- korting. Inschrijven per lezing is ook mogelijk, bekijk hiervoor ons cursusaanbod.

Onderwerpen:

Lezing 1. Pijn en het brein: nieuwe inzichten, andere aanpak
Datum: maandag 9 september 2019
De inzichten over chronische pijn zijn de laatste decennia ingrijpend gewijzigd. Het is belangrijk deze denkrevolutie niet te missen! We weten nu dat ons neurale pijnsysteem niet statisch maar plastisch is. Talrijke factoren hebben een invloed op de gevoeligheid van het pijnsysteem: stress, emoties, cognities, context, leerprocessen en nog veel meer. Deze inzichten geven een andere kijk op chronische pijn.

Lezing 2. Over veranderd gedrag na hersenbeschadiging
Datum: maandag 30 september 2019
Veranderd gedrag na beschadiging van de hersenen (CVA, progressieve aandoening, trauma) komt veelvuldig voor en kan leiden tot grote problemen in de omgang met naasten en professionals. De cliënt doet ondoordachte dingen, is angstig, ontremd of onderneemt bijna niets meer. Vaak blijft het onduidelijk waarom het gedrag is zoals het is. Een gerichte analyse van het onbegrepen gedrag kan helderheid geven over de oorzaak wat weer van belang is voor de aanpak.

Lezing 3. De ontwikkeling van het menselijk zenuwstelsel: ‘Over nature en nurture’
Datum: maandag 14 oktober 2019
Het zenuwstelsel speelt al vanaf de vroegste stadia een rol bij de ontwikkeling van het individu. De laatste jaren is steeds meer inzicht verkregen in de dynamiek van de expressie van genen die hierbij een rol spelen in de hersenen. Het fascinerende samenspel tussen de genetisch ‘blauwdruk’ voor de hersenen en de voortdurend wisselende genetische expressies in samenhang met steeds veranderende omgevingseisen (en calamiteiten tijdens die ontwikkeling) komen aan de orde. De neurologie van schizofrenie wordt als voorbeeld besproken: een ogenschijnlijk minieme afwijking in de ‘blauwdruk’, een chaotisch verlopend proces van ‘pruning’ van axonvertakkingen in de hersenschors na de geboorte én omgevingsfactoren welke het verloop van het ziektebeeld kunnen beïnvloeden.

Lezing 4. Seksualiteit na hersenbeschadiging. Ook het seksueel functioneren verandert na hersenbeschadiging
Datum: maandag 4 november 2019
Na hersenbeschadiging gaat het leven veranderd door. Het seksueel functioneren verandert niet alleen door fysieke maar ook door neuropsychologische en psychologische factoren (ontremming, verlies van libido, verminderd inlevingsvermogen etc.) Deze lezing geeft een overzicht van deze veranderingen aan de hand van uiteenlopende casussen uit de praktijk.

Lezing 5. Aandacht voor aandacht- Over neglect na hersenbeschadiging
Datum: maandag 25 november 2019
Neglect is één van de meest fascinerende symptomen na hersenbeschadiging en heeft een grote impact op het functioneren van de getroffene. Deze lezing geeft een overzicht van verschillende vormen van neglect en de manifestatie in het dagelijks leven mede aan de hand van casuïstiek. Daarnaast is er aandacht voor diagnostiek en interventies.

Lezing 6. Herstelervaringen na CVA vanuit de patiënt bekeken- Het verhaal van CVA- patiënt Henk Lindeman over de acute fase, zijn revalidatie en de langetermijngevolgen van zijn CVA
Datum: maandag 16 december 2019
Henk Lindeman kreeg ruim 20 jaar geleden een herseninfarct achterin de rechterhemisfeer en schreef hier samen met neurowetenschapper Ben van Cranenburgh een boek over: ‘Hersteld maar niet genezen’. Naast fysieke problemen heeft hij  o.a. problemen met de visuele waarneming, zijn vermogen zich dingen voor te stellen en ruimtelijke oriëntatie. Henk vertelt over de gevolgen van deze stoornissen voor zijn dagelijks functioneren en het opmerkelijke herstel dat hij door heeft gemaakt. Naast Henk geeft een deskundige docent van het ITON neuro(psycho)logische achtergrondinformatie. ‘Een kijkje in de rechterhemisfeer’.

 

Inschrijfgeld: € 0,- | Kosten: € 250,-
maandag 9 september 2019
18:30
Inloop met koffie en thee
19:00
Pijn en het brein: Nieuwe inzichten, andere aanpak
21:15
Einde
maandag 30 september 2019
18:30
Inloop met koffie en thee
19:00
Over veranderd gedrag na hersenbeschadiging
21:15
Einde
maandag 14 oktober 2019
18:30
Inloop met koffie en thee
19:00
De ontwikkeling van het menselijk zenuwstelsel:
21:15
Einde
maandag 4 november 2019
18:30
Inloop met koffie en thee
19:00
Seksualiteit na hersenbeschadiging- Ook het seksueel functioneren verandert na hersenbeschadiging
21:15
Einde
maandag 25 november 2019
18:30
Inloop met koffie en thee
19:00
Aandacht voor aandacht- Over neglect na hersenbeschadiging
21:15
Einde
maandag 16 december 2019
18:30
Inloop met koffie en thee
19:00
Herstelervaringen na CVA vanuit de patiënt bekeken- Het verhaal van CVA- patiënt Henk Lindeman over de acute fase, zijn revalidatie en de langetermijngevolgen van zijn CVA
21:15
Einde
Dr. Ben van Cranenburgh
Dr. Ben van Cranenburgh
neurowetenschapper, directeur ITON
Meer informatie
Prof. dr. Albert Gramsbergen
Prof. dr. Albert Gramsbergen
neurowetenschapper, cursuscoördinator ITON
Meer informatie
Ed Janssen
Ed Janssen
fysiotherapeut, cursuscoördinator ITON
Meer informatie
Henk Lindeman
Henk Lindeman
CVA-patiënt
Meer informatie