Kinderneuropsychologie-voorjaar 2024 (Zwolle)

Duur: 5 dagen 8, 15, 22 maart 2024 5, 12 april 2024
Aanvang: 09:30
Locatie: Bilderberg Grand Hotel Wientjes, Stationsweg 7, 8011 CZ Zwolle

Kinderneuropsychologie (KIN)
Centraal in deze cursus staat de ontwikkeling van de hersenen in samenhang met de psychologische ontwikkeling. Speciale aandacht wordt besteed aan de nieuwste inzichten in de genetica. Die hebben een geheel nieuw licht geworpen op het begrijpen van autisme, ASS, ADHD, dyslexie, neurofibromatose, e.a. Motorische problemen als gevolg van een hersenbeschadigingen rond de geboorte (CP en DCD) en daarna (NAH) worden besproken als ook nieuwe inzichten in de neurorevalidatie. Epilepsie bij kinderen wordt behandeld waarbij speciale aandacht is voor niet-onderkende vormen. De taalontwikkeling komt aan de orde in samenhang met dyslexie en schrijfproblemen. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de oorzaken en de behandelingen van VSLD, AD(H)D, ODD en Conduct Disorder (CD). De cursus is een ‘must’ voor kindertherapeuten (fysio/ergo/logo/oefen), kinderartsen, psychologen, orthopedagogen, leerkrachten mytylscholen.

Contacturen: 30
Thuisstudie-uren: 57,5
Totale studiebelasting: 87,5 uur
Addiotionele kosten: niet van toepassing

Inschrijfgeld: € 30,- | Kosten: € 1.425,-
vrijdag 8 maart 2024
09:30
Probleemanalyse in de ontwikkelingspyschologie en -neurologie. Werking en bouw van het zenuwstelsel. Epilepsie: oorzaken en herkenning, neuropsychologische gevolgen en behandeling.
16:15
Einde
vrijdag 15 maart 2024
09:30
De ontwikkeling van dehersenen het het gedrag; 'nature en nurture; . Taalontwikkeling en dysfasie
16:15
Einde
vrijdag 22 maart 2024
09:30
Risicofactoren voor de hersenontwikkeling. ADHD, VSLD en NLD
16:15
Einde
vrijdag 5 april 2024
09:30
Attentie en leren, leren en onthouden, leren en kunnen. Motorische ontwikkelingsstoornissen; CP en DCD
16:15
Einde
vrijdag 12 april 2024
09:30
Syndromen en beperkingen met een genietsiche basis (neurofibromatose, Angelman); Autisme en ASS. Casuïstiekbespreking
16:15
Evaluatie en uitreiking certificaat
Jaar
Vereniging
Beroepsgroep
Punten
2024
ADAP
Logopedist
55
Ergotherapeut
55
Oefentherapeut Cesar/Mensendieck
55
Accreditatiebureau Fysiotherapie (KNGF+Keurmerk Fysiotherapie)
Algemeen fysiotherapeut
69
Kinderfysiotherapeut
69
NIP K&J/NVO OG
herregistratie
30
behandeling
15
diagnostiek
10
extra literatuur
2
overige taken
5
Prof. dr. Albert Gramsbergen
Prof. dr. Albert Gramsbergen
neurowetenschapper, cursuscoördinator ITON
Meer informatie
Prof. dr. Evert Thiery
Prof. dr. Evert Thiery
neuropsycholoog
Meer informatie
Dr. Monique van Schooneveld
klinisch neuropsycholoog
Meer informatie
Dr. Olga Braams
Dr. Olga Braams
klinisch neuropsycholoog
Meer informatie
Drs. André Rietman
Drs. André Rietman
kinderneuropyscholoog, ergotherapeut
Meer informatie
Dr. Joke Geytenbeek
Dr. Joke Geytenbeek
Logopedist/Senior onderzoeker logopediewetenschappen
Meer informatie
Prof dr J.G. Becher
Prof dr J.G. Becher
Hoogleraar Kinderrevalidatie
Meer informatie