Kinderneuropsychologie-voorjaar 2023 (Zwolle)

Duur: 5 dagen 17, 24, 31 maart 2023 14, 21 april 2023
Aanvang: 09:30
Locatie: Bilderberg Grand Hotel Wientjes, Stationsweg 7, 8011 CZ Zwolle

Kinderneuropsychologie (KIN)
Centraal in deze cursus staat de ontwikkeling van de hersenen in samenhang met de psychologische ontwikkeling. Speciale aandacht wordt besteed aan de nieuwste inzichten in de genetica. Die hebben een geheel nieuw licht geworpen op het begrijpen van autisme, ASS, ADHD, dyslexie, neurofibromatose, e.a. Motorische problemen als gevolg van een hersenbeschadigingen rond de geboorte (CP en DCD) en daarna (NAH) worden besproken als ook nieuwe inzichten in de neurorevalidatie. Epilepsie bij kinderen wordt behandeld waarbij speciale aandacht is voor niet-onderkende vormen. De taalontwikkeling komt aan de orde in samenhang met dyslexie en schrijfproblemen. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de oorzaken en de behandelingen van VSLD, AD(H)D, ODD en Conduct Disorder (CD). De cursus is een ‘must’ voor kindertherapeuten (fysio/ergo/logo/oefen), kinderartsen, psychologen, orthopedagogen, leerkrachten mytylscholen.

Contacturen: 30
Thuisstudie-uren: 57,5
Totale studiebelasting: 87,5 uur
Addiotionele kosten: niet van toepassing

Inschrijfgeld: € 30,- | Kosten: € 1.250,-
vrijdag 17 maart 2023
09:30
Inleiding en opzet van de cursus
09:40
Probleemanalyse in de ontwikkelingspsychologie en ontwikkelingsneurologie; verwijzingen naar ICF/CY, et; bespreking model-casus, instructies opstellen eigen casus (dag 5)
11:15
Nieuwe inzichten in bouw en werking van het zenuwstelsel, de hersenen in 7 lessen
12:30
Lunch
13:15
Motorische ontwikkelingsstoornissen. Cerebral Palsy (CP) en Developmental Coordination Disorder (DCD); onderliggende oorzaken, neuropyschologische gevolgen en therapeutische strategieën.
16:15
Einde
vrijdag 24 maart 2023
09:30
De ontwikkeling van de hersenen en het gedrag; ‘nature' en 'nurture'
12:30
Lunch
13:15
Syndromen en beperkingen met een (deels) genetische basis (neurofibromatose, autisme, aandachtsstoornissen, e.a.). Toets 1
16:15
Einde
vrijdag 31 maart 2023
09:30
Taalontwikkeling en dysfasie: stoornissen in de communicatie: spreken en begrijpen; ontwikkeling van lezen (dyslexie) en praktische handreikingen bij behandeling en verwijzing
12:30
Lunch
13:15
AD(H)D: achtergronden, diagnostiek en behandeling. Visuospatiële (VSLD) en Non-verbale Leerstoornis (NLD): verschillen en overeenkomsten van diagnostiek naar behandeling
16:15
Einde
vrijdag 14 april 2023
09:30
Risicofactoren voor de hersenontwikkeling; hersenbeschadigingen vóór de geboorte en erna (NAH); compensatiemechanismen na vroege hersenletsels
12:30
Lunch
13:15
Epilepsie: oorzaken en herkenning, neuropsychologische gevolgen en behandeling
16:15
Einde
vrijdag 21 april 2023
09:30
Autisme, neurowetenschappelijke modellen en hypothesen
12:30
Lunch
13:15
Bespreking van de door de deelnemers ingebrachte casuïstiek
16:15
Evaluatie en uitreiking certificaat
Jaar
Vereniging
Beroepsgroep
Punten
2023
NVK
Kinderartsen
24
VRA
Revalidatieartsen
28
ADAP
Logopedist
68
Ergotherapeut
68
Oefentherapeut Cesar/Mensendieck
68
Keurmerk Fysiotherapie
Fysiotherapeut
in aanvraag
KNGF
Fysiotherapeut (alg/kind)
69
Prof. dr. Albert Gramsbergen
Prof. dr. Albert Gramsbergen
neurowetenschapper, cursuscoördinator ITON
Meer informatie
Prof. dr. Evert Thiery
Prof. dr. Evert Thiery
neuropsycholoog
Meer informatie
Dr. Monique van Schooneveld
klinisch neuropsycholoog
Meer informatie
Dr. Olga Braams
Dr. Olga Braams
klinisch neuropsycholoog
Meer informatie
Drs. André Rietman
Drs. André Rietman
kinderneuropyscholoog, ergotherapeut
Meer informatie
Dr. Joke Geytenbeek
Dr. Joke Geytenbeek
Meer informatie
Prof dr J.G. Becher
Prof dr J.G. Becher
Meer informatie