Kinderneuropsychologie-najaar 2024 (Utrecht)

Duur: 5 dagen 8, 15, 22, 29 november 2024 6 december 2024
Aanvang: 09:30
Locatie: Domstad , Koningsbergerweg 9, 3531 AJ Utrecht

Kinderneuropsychologie (KIN)
Centraal in deze cursus staat de ontwikkeling van de hersenen in samenhang met de psychologische ontwikkeling. Speciale aandacht wordt besteed aan de nieuwste inzichten in de genetica. Die hebben een geheel nieuw licht geworpen op het begrijpen van autisme, ASS, ADHD, dyslexie, neurofibromatose, e.a. Motorische problemen als gevolg van een hersenbeschadigingen rond de geboorte (CP en DCD) en daarna (NAH) worden besproken als ook nieuwe inzichten in de neurorevalidatie. Epilepsie bij kinderen wordt behandeld waarbij speciale aandacht is voor niet-onderkende vormen. De taalontwikkeling komt aan de orde in samenhang met dyslexie en schrijfproblemen. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de oorzaken en de behandelingen van VSLD, AD(H)D, ODD en Conduct Disorder (CD). De cursus is een ‘must’ voor kindertherapeuten (fysio/ergo/logo/oefen), kinderartsen, psychologen, orthopedagogen, leerkrachten mytylscholen.

Contacturen: 30
Thuisstudie-uren: 57,5
Totale studiebelasting: 87,5 uur
Addiotionele kosten: niet van toepassing

Inschrijfgeld: € 30,- | Kosten: € 1.425,-
vrijdag 8 november 2024
09:30
Probleemanalyse in de ontwikkelingspsychologie en - neurologie. Bouw en werking van het zenuwstelsel. Epilepsie: oorzaken en herkenning, neuropsychologische gevolgen en behandeling.
16:15
Einde
vrijdag 15 november 2024
09:30
De onwikkeling van de hersen en het gedrag; 'nature en nurture'. Taalontwikkeling en dysfasie.
16:15
Einde
vrijdag 22 november 2024
09:30
Risicofactoren voor de hersenontwikkeling. ADHD, VSLD, NLD.
16:15
Einde
vrijdag 29 november 2024
09:30
Attentie en leren, leren en onthouden, leren en kunnen. Motorische ontwikkelingsstoornissen. CP, DCD.
16:15
Einde
vrijdag 6 december 2024
09:30
Syndromen en beperkingen met een genetische basis (neurofibromatose, Angelman); Autisme en ASS. Casuïstiekbespreking
16:15
Evaluatie en uitreiking certificaat.
Jaar
Vereniging
Beroepsgroep
Punten
2024
ADAP
Logopedist
55
Ergotherapeut
55
Oefentherapeut Cesar/Mensendieck
55
Accreditatiebureau Fysiotherapie (KNGF+Keurmerk Fysiotherapie)
Vakinhoudelijk algemeen
69
Kinderfysiotherapeut
69
NIP K&J/NVO OG
herregistratie
30
behandeling
15
diagnostiek
10
extra literatuur
2
overige taken
5
Prof. dr. Albert Gramsbergen
Prof. dr. Albert Gramsbergen
neurowetenschapper, cursuscoördinator ITON
Meer informatie
Prof. dr. Evert Thiery
Prof. dr. Evert Thiery
neuropsycholoog
Meer informatie
Dr. Monique van Schooneveld
klinisch neuropsycholoog
Meer informatie
Dr. Olga Braams
Dr. Olga Braams
klinisch neuropsycholoog
Meer informatie
Drs. André Rietman
Drs. André Rietman
kinderneuropyscholoog, ergotherapeut
Meer informatie
Dr. Joke Geytenbeek
Dr. Joke Geytenbeek
Logopedist/Senior onderzoeker logopediewetenschappen
Meer informatie
Prof dr J.G. Becher
Prof dr J.G. Becher
Hoogleraar Kinderrevalidatie
Meer informatie