Kinderneuropsychologie-najaar 2023 (Haarlem)

Duur: 5 dagen 3, 10, 17, 24 november 2023 1 december 2023
Aanvang: 09:30
Locatie: Sociëteit Vereeniging Haarlem, Zijlweg 1, 2013 DA Haarlem

Kinderneuropsychologie (KIN)
Centraal in deze cursus staat de ontwikkeling van de hersenen in samenhang met de psychologische ontwikkeling. Speciale aandacht wordt besteed aan de nieuwste inzichten in de genetica. Die hebben een geheel nieuw licht geworpen op het begrijpen van autisme, ASS, ADHD, dyslexie, neurofibromatose, e.a. Motorische problemen als gevolg van een hersenbeschadigingen rond de geboorte (CP en DCD) en daarna (NAH) worden besproken als ook nieuwe inzichten in de neurorevalidatie. Epilepsie bij kinderen wordt behandeld waarbij speciale aandacht is voor niet-onderkende vormen. De taalontwikkeling komt aan de orde in samenhang met dyslexie en schrijfproblemen. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de oorzaken en de behandelingen van VSLD, AD(H)D, ODD en Conduct Disorder (CD). De cursus is een ‘must’ voor kindertherapeuten (fysio/ergo/logo/oefen), kinderartsen, psychologen, orthopedagogen, leerkrachten mytylscholen.

Contacturen: 30
Thuisstudie-uren: 57,5
Totale studiebelasting: 87,5 uur
Addiotionele kosten: niet van toepassing

Inschrijfgeld: € 30,- | Kosten: € 1.375,-
vrijdag 3 november 2023
09:30
Inleiding en opzet van de cursus
09:40
Probleemanalyse in de ontwikkelingspsychologie en ontwikkelingsneurologie; verwijzingen naar ICF/CY, et; bespreking model-casus, instructies opstellen eigen casus (dag 5)
11:15
Nieuwe inzichten in bouw en werking van het zenuwstelsel, de hersenen in 7 lessen
12:30
Lunch
13:15
Epilepsie: oorzaken en herkenning, neuropsychologische gevolgen en behandeling
16:15
Einde
vrijdag 10 november 2023
09:30
De ontwikkeling van de hersenen en het gedrag; ‘nature en nurture'
12:30
Lunch
13:15
Syndromen en beperkingen met een (deels) genetische basis (neurofibromatose, autisme, aandachtsstoornissen, e.a.)
16:15
Einde
vrijdag 17 november 2023
09:30
Taalontwikkeling en dysfasie: stoornissen in de communicatie: spreken en begrijpen; ontwikkeling van lezen en schrijven (dyslexie, dysgrafie) en praktische handreikingen bij behandeling en verwijzing
12:30
Lunch
13:15
AD(H)D: achtergronden, diagnostiek en behandeling. Visuospatiële (VSLD) van diagnostiek naar behandeling
16:15
Einde
vrijdag 24 november 2023
09:30
Risicofactoren voor de hersenontwikkeling; hersenbeschadigingen vóór de geboorte en erna (NAH); compensatiemechanismen na vroeg hersenletsel
12:30
Lunch
13:15
Motorische ontwikkelingsstoornissen. Cerebral Palsy (CP) en Developmental Coordination Disorder (DCD) onderliggende oorzaken, neuropsychologische gevolgen en therapeutische strategieën
16:15
Einde
vrijdag 1 december 2023
09:30
Leren, geheugen en herinneren; de rol van aandacht en werkhouding in verband met het leren op school; interventie bij aandachtstoornissen
12:30
Lunch
13:15
Bespreking van de door de deelnemers ingebrachte casuïstiek
16:15
Evaluatie en uitreiking certificaat
Jaar
Vereniging
Beroepsgroep
Punten
NIP K&J/NVO OG
opleiding-behandeling
15
herregistratie
30
opleiding-diagnostiek
10
opleiding-extra literatuur
2
opleiding-overige taken
5
2023
NVK
Kinderartsen
24
VRA
Revalidatieartsen
28
ADAP
Logopedist
55
Ergotherapeut
55
Oefentherapeut Cesar/Mensendieck
55
Accreditatiebureau Fysiotherapie (KNGF+Keurmerk Fysiotherapie)
Vakinhoudelijk Algemeen
69
Kinderfysiotherapie
69
Prof. dr. Albert Gramsbergen
Prof. dr. Albert Gramsbergen
neurowetenschapper, cursuscoördinator ITON
Meer informatie
Prof. dr. Evert Thiery
Prof. dr. Evert Thiery
neuropsycholoog
Meer informatie
Dr. Monique van Schooneveld
klinisch neuropsycholoog
Meer informatie
Dr. Olga Braams
Dr. Olga Braams
klinisch neuropsycholoog
Meer informatie
Drs. André Rietman
Drs. André Rietman
kinderneuropyscholoog, ergotherapeut
Meer informatie
Dr. Joke Geytenbeek
Dr. Joke Geytenbeek
Logopedist/Senior onderzoeker logopediewetenschappen
Meer informatie
Prof dr J.G. Becher
Prof dr J.G. Becher
Hoogleraar Kinderrevalidatie
Meer informatie