Kinderneuropsychologie-2021 (Haarlem)

Duur: 5 dagen 1, 8, 14 oktober 2021 5, 11 november 2021
Aanvang: 09:30
Locatie: Philharmonie, Lange Begijnestraat 11, 2011 HH Haarlem

Kinderneuropsychologie (KIN)
Centraal in deze cursus staat de ontwikkeling van de hersenen in samenhang met de psychologische ontwikkeling. Speciale aandacht wordt besteed aan de nieuwste inzichten in de genetica. Die hebben een geheel nieuw licht geworpen op het begrijpen van autisme, ASS, ADHD, dyslexie, neurofibromatose, e.a. Motorische problemen als gevolg van een hersenbeschadigingen rond de geboorte (CP en DCD) en daarna (NAH) worden besproken als ook nieuwe inzichten in de neurorevalidatie. Epilepsie bij kinderen wordt behandeld waarbij speciale aandacht is voor niet-onderkende vormen. De taalontwikkeling komt aan de orde in samenhang met dyslexie en schrijfproblemen. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de oorzaken en de behandelingen van VSLD, AD(H)D, ODD en Conduct Disorder (CD). De cursus is een ‘must’ voor kindertherapeuten (fysio/ergo/logo/oefen), kinderartsen, psychologen, orthopedagogen, leerkrachten mytylscholen.

Inschrijfgeld: € 30,- | Kosten: € 1.250,-
vrijdag 1 oktober 2021
09:30
Inleiding en opzet van de cursus
09:40
Probleemanalyse in de ontwikkelingspsychologie en ontwikkelingsneurologie; verwijzingen naar ICF/CY, et; bespreking model-casus, instructies opstellen eigen casus (dag 5)
11:15
Nieuwe inzichten in bouw en werking van het zenuwstelsel, de hersenen in 7 lessen
12:30
Lunch (wordt verzorgd)
13:15
Epilepsie: oorzaken en herkenning, neuropsychologische gevolgen en behandeling
16:15
Einde
vrijdag 8 oktober 2021
09:30
De ontwikkeling van de hersenen en het gedrag; ‘nature' en 'nurture'
12:30
Lunch (wordt verzorgd)
13:15
Syndromen en beperkingen met een (deels) genetische basis (neurofibromatose, autisme, aandachtsstoornissen, e.a.). Toets 1
16:15
Einde
donderdag 14 oktober 2021
09:30
Taalontwikkeling en dysfasie: stoornissen in de communicatie: spreken en begrijpen; ontwikkeling van lezen en schrijven (dyslexie, dysgrafie) en praktische handreikingen bij behandeling en verwijzing
12:30
Lunch (wordt verzorgd)
13:15
AD(H)D en Oppositionele-opstandige Stoornis (ODD): van diagnostiek naar behandeling. Visuospatiële (VSLD) en Non-verbale Leerstoornis (NLD): van diagnostiek naar behandeling
16:15
Einde
vrijdag 5 november 2021
09:30
Risicofactoren voor de hersenontwikkeling; hersenbeschadigingen vóór de geboorte en erna (NAH); compensatiemechanismen na vroege hersenletsels
12:30
Lunch (wordt verzorgd)
13:15
Motorische ontwikkelingsstoornissen. Cerebral Palsy (CP) en Developmental Coordination Disorder (DCD) onderliggende oorzaken, neuropsychologische gevolgen en therapeutische strategieën
16:15
Einde
donderdag 11 november 2021
09:30
Leren, geheugen en herinneren; de rol van aandacht en 'werkhouding' in verband met het leren op school; interventie bij aandachtsstoornissen
12:30
Lunch (wordt verzorgd)
13:15
Bespreking van de door de deelnemers ingebrachte casuïstiek
16:15
Evaluatie en uitreiking certificaat
Jaar
Vereniging
Beroepsgroep
Punten
2021
NVK
Kinderartsen
23
VRA
Revalidatieartsen
in aanvraag
ADAP
Logopedist
68
Ergotherapeut
68
Oefentherapeut Cesar/Mensendieck
68
Keurmerk Fysiotherapie
Fysiotherapeut
45
KNGF
Fysiotherapeut (alg/kind)
69
Prof. dr. Albert Gramsbergen
Prof. dr. Albert Gramsbergen
neurowetenschapper, cursuscoördinator ITON
Meer informatie
Prof. dr. Evert Thiery
Prof. dr. Evert Thiery
neuropsycholoog
Meer informatie
Dr. Monique van Schooneveld
klinisch neuropsycholoog
Meer informatie
Dr. Olga Braams
Dr. Olga Braams
klinisch neuropsycholoog
Meer informatie
Drs. André Rietman
Drs. André Rietman
kinderneuropyscholoog, ergotherapeut
Meer informatie
Dr. Joke Geytenbeek
Dr. Joke Geytenbeek
Meer informatie
Prof dr J.G. Becher
Prof dr J.G. Becher
Meer informatie