Kinderneuropsychologie-2021

Duur: 5 dagen 11, 12 oktober 2021 3, 4, 19 november 2021
Aanvang: 09:30
Locatie: Iton Leliestraat 7C, 2011 BL Haarlem

Kinderneuropsychologie (KIN), vijf dagen
Deze cursus belicht de normale ontwikkeling van hersenen en gedrag als basis voor het begrijpen van afwijkingen. De neuropsychologische gevolgen van verworven hersenbeschadiging en van ontwikkelingsstoornissen komen aan de orde, zoals autisme, dyspraxie, DCD, VSLD, ADHD en dyslexie. De grote diversiteit van stoornissen en problemen, en van aanpak en interventies zal benadrukt worden. Ook wordt aandacht besteed aan de uiteenlopende en vaak niet-onderkende vormen van epilepsie bij kinderen. Interessant voor bv artsen, kindertherapeuten, leraren mytylschool, orthopedagogen.

Inschrijfgeld: € 30,- | Kosten: € 1.250,-
maandag 11 oktober 2021
09:30
Inleiding en opzet van de cursus
10:00
Probleemanalyse in de neurorevalidatie van kinderen. Casuisitekbespreking nav model-casus en instructies voor eigen casus dag 5
12:30
Lunch (wordt door ITON verzorgd)
13:15
De normale ontwikkeling van hersenen en gedrag; verstoringen in de ontwikkeling
16:15
Einde
dinsdag 12 oktober 2021
09:30
De neuropsychologische en sociale gevolgen van hersenbeschadiging op jonge leeftijd
12:30
Lunch (wordt door ITON verzorgd)
13:15
Nieuwe inzichten in functielokalisatie en hemisfeerspecialisatie
16:15
Einde
woensdag 3 november 2021
09:30
Taalontwikkeling en dysfasie: spreken en begrijpen
11:00
Ontwikkeling van lezen en schrijven; dyslexie en dysgrafie
12:30
Lunch (wordt door ITON verzorgd)
13:15
Motorische ontwikkelingsstoornissen. DCD (ontwikkelingsdyspraxie) en Cerebral Palsy. Onderliggende oorzaken en therapeutische strategieën
16:15
Einde
donderdag 4 november 2021
09:30
Epilepsie: herkenning, neuropsychologische gevolgen en behandeling
12:30
Lunch (wordt door ITON verzorgd)
13:15
Attention Deficit Hyperactifity Disorder (ADHD)
15:30
Non-Verbal Learning Disorder (NLD)
16:15
Einde
vrijdag 19 november 2021
09:30
Aandacht en aandachtstoornissen
11:00
Autisme, neurowetenschappelijke modellen en hypothesen
12:30
Lunch (wordt door ITON verzorgd)
13:15
Bespreking van de door de deelnemers ingebrachte casuïstiek
16:15
Evaluatie, uitreiking certificaat en drankje ter afsluiting
Jaar
Vereniging
Beroepsgroep
Punten
2021
ABAN
Medisch specialisten
28
ADAP
Logopedist
68
Ergotherapeut
68
Oefentherapeut Cesar/Mensendieck
68
FGzPt
GZ-psycholoog
24
NIP
K&J / OG
herregistratie: 30
K&J / OG
behandeling: 5
K&J / OG
diagnostiek: 5
K&J / OG
overige taken: 5
V&V
Verpleegkundigen en verzorgenden
28
Verpleegkundig specialist
28
KNGF
Fysiotherapeut (alg/kind)
69
Dr. Ben van Cranenburgh
Dr. Ben van Cranenburgh
neurowetenschapper, docent ITON
Meer informatie
Prof. dr. Albert Gramsbergen
Prof. dr. Albert Gramsbergen
neurowetenschapper, cursuscoördinator ITON
Meer informatie
Dr. Jorn Hogeweg
Dr. Jorn Hogeweg
neuropsycholoog, fysiotherapeut, cursuscoördinator ITON
Meer informatie
Prof. dr. Evert Thiery
Prof. dr. Evert Thiery
neuropsycholoog
Meer informatie
Dr. Monique van Schooneveld
klinisch neuropsycholoog
Meer informatie
Dr. Olga Braams
Dr. Olga Braams
klinisch neuropsycholoog
Meer informatie
Drs. André Rietman
Drs. André Rietman
kinderneuropyscholoog, ergotherapeut
Meer informatie