Kinderneuropsychologie-2020

Duur: 5 dagen 2, 9, 30 oktober 2020 6, 13 november 2020
Aanvang: 09:30
Locatie: Philharmonie, Lange Begijnestraat 11, 2011 HH Haarlem

Kinderneuropsychologie (KIN)
Centraal in deze cursus staat de ontwikkeling van de hersenen in samenhang met de psychologische ontwikkeling. Speciale aandacht wordt besteed aan de nieuwste inzichten in de genetica. Die hebben een geheel nieuw licht geworpen op het begrijpen van autisme, ASS, ADHD, dyslexie, neurofibromatose, e.a. Motorische problemen als gevolg van een hersenbeschadigingen rond de geboorte (CP en DCD) en daarna (NAH) worden besproken als ook nieuwe inzichten in de neurorevalidatie. Epilepsie bij kinderen wordt behandeld waarbij speciale aandacht is voor niet-onderkende vormen. De taalontwikkeling komt aan de orde in samenhang met dyslexie en schrijfproblemen. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de oorzaken en de behandelingen van VSLD, AD(H)D, ODD en Conduct Disorder (CD). De cursus is een ‘must’ voor kindertherapeuten (fysio/ergo/logo/oefen), kinderartsen, psychologen, orthopedagogen, leerkrachten mytylscholen.

Inschrijfgeld: € 30,- | Kosten: € 1.125,-
vrijdag 2 oktober 2020
09:30
Inleiding en opzet van de cursus; probleemanalyse in de ontwikkelingspsychologie en ontwikkelingsneurologie; verwijzingen naar ICF/CY, etc; bespreking model-casus, instructies voor het opstellen van de eigen casus (bespreking daarvan op dag 5)
11:15
Nieuwe inzichten in bouw en werking van het zenuwstelsel
12:30
Lunch (wordt door ITON verzorgd)
13:15
Epilepsie: oorzaken en herkenning, neuropsychologische gevolgen en behandeling
16:15
Einde
vrijdag 9 oktober 2020
09:30
De ontwikkeling van de hersenen en het gedrag; ‘erfelijkheid’: de wederzijdse beïnvloeding van genetische en epigenetische (zoals omgevings-) invloeden
12:30
Lunch (wordt door ITON verzorgd)
13:15
Syndromen en beperkingen met een (deels) genetische basis (neurofibromatose, autisme, aandachtsstoornissen, e.a.). Toets 1
16:15
Einde
vrijdag 30 oktober 2020
09:30
Taalontwikkeling en dysfasie: stoornissen in de communicatie: spreken en begrijpen; ontwikkeling van lezen en schrijven (dyslexie, dysgrafie) en praktische handreikingen bij behandeling en verwijzing
12:30
Lunch (wordt door ITON verzorgd)
13:15
AD(H)D en Oppositionele-opstandige Stoornis (ODD) : van diagnostiek naar behandeling. Visuospatiële (VSLD) en Non-verbale Leerstoornis (NLD) : van diagnostiek naar behandeling.
16:15
Einde
vrijdag 6 november 2020
09:30
Hersenbeschadigingen vóór de geboorte (PVL, hersenschorsinfarcten etc) en na de geboorte (‘NAH’); risicofactoren voor de hersenontwikkeling, compensatiemechanismen na vroege hersenletsels
12:30
Lunch (wordt door ITON verzorgd)
13:15
Motorische ontwikkelingsstoornissen. Cerebral Palsy (CP) en Developmental Coordination Disorder (DCD); onderliggende oorzaken, neuropsychologische gevolgen en therapeutische strategieën. Toets 2
15:30
Coordination Disorder (DCD); onderliggende oorzaken, neuropsychologische gevolgen en therapeutische strategieën. Toets 2
16:15
Einde
vrijdag 13 november 2020
09:30
Leren, geheugen en herinneren; de rol van aandacht en ‘werkhouding’ in verband met het leren op school; interventie bij aandachtstoornissen
12:30
Lunch (wordt door ITON verzorgd)
13:15
Bespreking van de door de deelnemers ingebrachte casussen (video-presentaties zijn daarbij welkom)
16:15
Evaluatie, uitreiking certificaat en drankje ter afsluiting
Jaar
Vereniging
Beroepsgroep
Punten
2020
NVK
Kinderartsen
24
VRA
Revalidatieartsen
in aanvraag
ADAP
Logopedist
68
Ergotherapeut
68
Oefentherapeut Cesar/Mensendieck
68
FGzPt
GZ-psycholoog
24
NIP
K&J / OG
herregistratie: 30
K&J / OG
behandeling: 5
K&J / OG
diagnostiek: 5
K&J / OG
overige taken: 5
V&V
Verpleegkundigen en verzorgenden
28
Verpleegkundig specialist
28
KNGF
Fysiotherapeut (alg/kind)
69
Prof. dr. Albert Gramsbergen
Prof. dr. Albert Gramsbergen
neurowetenschapper, cursuscoördinator ITON
Meer informatie
Prof. dr. Evert Thiery
Prof. dr. Evert Thiery
neuropsycholoog
Meer informatie
Dr. Monique van Schooneveld
klinisch neuropsycholoog
Meer informatie
Dr. Olga Braams
Dr. Olga Braams
klinisch neuropsycholoog
Meer informatie
Drs. André Rietman
Drs. André Rietman
kinderneuropyscholoog, ergotherapeut
Meer informatie
Dr. Joke Geytenbeek
Meer informatie
Prof dr J.G. Becher
Meer informatie
Interessante cursus die in korte tijd alle aspecten aankaart.
Monique Beuming | logopedist
‘Terug naar de basis van het functioneren van het brein en zenuwstelsel. Veel aandacht voor participatie en voorbeelden uit het dagelijks leven. Interactief.' (Cijfer: 8)
M. Spijker | revalidatiearts (speciaal onderwijs revalidatie)
‘Informatieve en inspirerende cursus. Het heeft me vooral geleerd om anders naar kinderen te kijken en hun gedrag beter te begrijpen.’ (Cijfer: 9)
Gerda van Vliet | fysiotherapeut 1e lijn
‘Inspirerende cursus die je prikkelt om vanuit verschillende inzichten naar een ‘probleem’ te kijken.'(Cijfer: 8)
Jamilla van Wijk | kinderoefentherapeut (1elijn)
In huiselijke sfeer, laagdrempelig heel veel nieuwe inzichten krijgen over de kinderneuropsychologie. Cijfer: 9
Kirsten | fysiotherapeut