Het plastische brein

26 juni 2020
Aanvang: 09:30
Locatie: Stichting ITON Leliestraat 7C, 2011 BL Haarlem

Het plastische brein (Plast), één dag
De rol van plasticiteit bij ontwikkeling, leren en herstel na hersenbeschadiging en bij pijn. Wij zijn nu tot het inzicht gekomen dat hersenen en zenuwcellen voortdurend van eigenschappen veranderen, ook bij volwassenen. Het leren van vaardigheden (pianospelen, tennissen etc) heeft zijn biologische basis in deze plasticiteit. Herstel na hersenbeschadiging blijkt te berusten op ingrijpende neurale reorganisatie. Ook bij het ontstaan van chronische pijn speelt plasticiteit een rol. Wellicht schuilen hierin voor de toekomst nog onvermoede mogelijkheden. Bedoeld voor diegenen die geïnteresseerd zijn in biologische achtergronden van leren en herstel.

Inschrijfgeld: € 30,- | Kosten: € 195,-
vrijdag 26 juni 2020
09:30
Inleiding en overzicht cursusdag Plasticiteit: Definiëring van een begrip en historie. Plasticiteit overal en altijd. Experimentele evidentie voor plasticiteit op verschillende niveaus: van moleculen tot gedrag, perifeer en centraal, in ieder functioneel systeem (bewegen, horen, zien en voelen). Plasticiteit speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van kind tot volwassene, bij leerprocessen, bij gezondheid en ziekte en bij hersenbeschadiging.
11:15
Intramodale plasticiteit binnen functionele systemen: motoriek, sensibiliteit, visuele en akoestische systeem met voorbeelden (o.a. fantoompijn, tinnitus). Intermodale plasticiteit: reorganisatie van zintuigsystemen bij doofheid, blindheid en perifere anesthesie. Gebarentaal bij doven. Braille bij blinden. Plasticiteit en leren: leerprocessen in dagelijks leven, sport, muziek en revalidatie hebben hun basis in plastische processen
12:30
Lunch (wordt door ITON verzorgd)
13:15
Herstel na hersenbeschadiging: feit of fictie? Historische achtergronden (wereldoorlogen) Herstelmechanismen: neurale reorganisatie (functieovername door andere gebieden), neurale reactivatie (opheffing van diaschisis), functionele reorganisatie (compensatie) en omgevingsaanpassing. Experimentele evidentie voor deze mechanismen (o.a. beeldvormende technieken). De nieuwe inzichten rechtvaardigen een positief denkklimaat.
15:15
Plasticiteit en pijn: hersengebieden die bij pijn geactiveerd worden, pijn zonder weefselschade, sensitisatie op meerdere niveaus: perifeer, ruggenmerg, hersenstam, corticaal. Nieuwe verklaringsmodellen voor chronische pijn (o.a. CRPS).
16:00
Beïnvloeding van plasticiteit? Vele, zowel negatieve als positieve factoren.
16:15
Evaluatie en uitreiking certificaat
Jaar
Vereniging
Beroepsgroep
Punten
2018
ABAN
Medisch specialisten
6
ADAP
Logopedist
6
Ergotherapeut
6
Oefentherapeut Cesar/Mensendieck
6
NIP
ELP herregistratie
6
V&V
Verpleegkundigen en verzorgenden
6
Verpleegkundig specialist
6
Keurmerk Fysiotherapie
Fysiotherapeut
6
Dr. Ben van Cranenburgh
Dr. Ben van Cranenburgh
neurowetenschapper, docent ITON
Meer informatie
'Leerzame en interessante cursus door inspirerende docent. Zeker ook voor specialisten in ziekenhuis zeer nuttig om net even ‘out of the box’ te kijken naar hersenletsel.'
J. de Bont | kinderneuroloog ziekenhuis