Gespecialiseerde Verpleegkundige NAH

5 januari 2021
Locatie: WZH Nieuw Berkendael , Den Haag

Deze opleiding wordt in samenwerking met AXON Leertrajecten en WZH Berkendael aangeboden.

Als gevolg van hersenletsel kunnen allerlei veranderingen op cognitief, emotioneel, gedragsmatig en sociaal gebied ontstaan.
Deze veranderingen beïnvloeden de dagelijkse leef- en leersituatie van mensen met hersenletsel of maken dat zij aangewezen zijn op een woonvoorziening en specifieke dagbesteding. De gevolgen van hersenletsel zijn vaak zo complex, dat voor elke patiënt een specifieke, individuele aanpak noodzakelijk is. Als verpleegkundige beschik je al over de nodige basisvaardigheden en kennis op het gebied van verpleging en verzorging, maar bij deze doelgroep is inzicht vereist in de specifieke gevolgen van hersenletsel om een goed zorgplan op te kunnen stellen en adequate begeleiding te kunnen geven in samenwerking met andere disciplines.
In zowel de intramurale zorg, zoals verpleeghuizen, maar ook in de ambulante zorg is behoefte aan op dit gebied gespecialiseerde verpleegkundigen.

In overleg met het werkveld, in het bijzonder WZH Nieuw Berkendael, en de opleidingsinstituten AXON leertrajecten en Stichting ITON is hiertoe een gespecialiseerde opleiding ontwikkeld op POST HBO-niveau (niveau 5/6).

Doelgroep
De opleiding is bestemd voor verpleegkundigen in de zorg voor mensen met niet aangeboren hersenletsel met enige praktijkervaring. Zij zijn minimaal een half jaar werkzaam in ziekenhuiszorg, revalidatie, de intramurale zorg of in de ambulante dienstverlening.

Resultaat
De gespecialiseerde verpleegkundige NAH is in staat de regie te nemen in het opstellen en uitvoeren van een passend zorgplan, rekening houdend met alle (zowel directe als indirecte) gevolgen van het hersenletsel. Door afstemming met de diverse disciplines in het begeleidingsteam en met de uitvoerend verpleegkundigen, verzorgenden en begeleiders komt de gespecialiseerde verpleegkundige tot een adequaat zorgplan.

Omvang van de opleiding:
Verspreid over een lesjaar wordt elke 14 dagen een dag cursus gegeven. Daarnaast loopt de student stage bij ofwel de eigen organisatie ofwel Nieuw Berkendaal, waarbij persoonlijke ondersteuning wordt geboden door een praktijkopleider.

Certificaat en accreditatie:
Als je de opleiding succesvol hebt afgesloten, ontvang je het Certificaat Gespecialiseerde Verpleegkundige NAH van het Nederlands Centrum Hersenletsel. De opleiding wordt geaccrediteerd door V&VN.

Literatuur:
Tijdens de opleiding worden diverse readers verstrekt of literatuuradviezen gegeven.

Neem voor meer informatie en/of inschrijven contact op met AXON Leertrajecten

Inschrijfgeld: € ,- | Kosten: € 3.600,-