CVA, meer dan een parese

24 september 2020
Aanvang: 09:30
Locatie: Stichting ITON Leliestraat 7C, 2011 BL Haarlem

CVA, meer dan een parese (CVA), één dag
Maar al te gemakkelijk wordt aangenomen dat de parese het belangrijkste probleem van de CVA-patiënt is. Niets is minder waar. Voor het weer kunnen oppakken van het leven zijn cognitieve stoornissen, emotionele, gedrags- en persoonlijkheidsveranderingen van essentiële betekenis. Deze dag biedt een overzicht van deze stoornissen, en de praktische consequenties ervan zullen worden aangegeven. Deze dag is zeer geschikt voor diegenen die (nog) weinig ervaring hebben met CVA-patiënten, maar zich in de materie willen inwerken.

Inschrijfgeld: € 30,- | Kosten: € 195,-
donderdag 24 september 2020
09:30
Inleiding en overzicht cursus Kenmerken van verworven hersenbeschadiging. Verschil tussen centrale en perifere stoornissen. Het niveau/de plaats van de laesie in relatie tot de stoornis. Beschrijving van de problemen volgens ICF-systeem: stoornis-niveau (elementaire functie), beperking-niveau (activiteit), handicap-niveau (participatie).
11:15
Neurologische stoornissen: naast de parese: sensibiliteitsstoornissen, hemianopsie, dysarthrie Neuropsychologische (cognitieve) stoornissen: afasie, agnosie, neglect, apraxie, amnesie, aandachtstoornissen.
12:30
Lunch (wordt door ITON verzorgd)
13:15
Observatie van diverse video-fragmenten van patiënten
13:45
Stoornissen van stemming, gedrag en persoonlijkheid. Plus- en min-symptomen: ontremd gedrag, impulsiviteit, apathie, initiatiefloosheid
15:15
Aan de hand van diverse casuïstiekvoorbeelden worden de consequenties voor diverse hulpverleners besproken.
16:00
In het kort: aanzet tot behandeling
16:15
Evaluatie en uitreiking certificaat
Jaar
Vereniging
Beroepsgroep
Punten
2018
ABC(1)
Specialist Ouderengeneeskunde
6
Huisarts
6
Arts verstandelijk gehandicapten
6
ADAP
Logopedist
12
Ergotherapeut
12
Oefentherapeut Cesar/Mensendieck
12
V&V
Verpleegkundigen en verzorgenden
6
Verpleegkundig specialist
6
KNGF
Fysiotherapeut (alg)
9
Ed Janssen
Ed Janssen
fysiotherapeut, cursuscoördinator ITON
Meer informatie
'Goed om meer over CVA- patiënten te horen dan alleen de spastische arm' (Cijfer: 8)
Anja Dijk | fysiotherapeut eerste lijn