Neurorevalidatie voor logopedisten-2020

Duur: 2 dagen 7, 21 november 2020
Aanvang: 09:15
Locatie: Philharmonie, Lange Begijnestraat 11, 2011 HH Haarlem

Over de invloed van cognitieve en gedragsmatige stoornissen na hersenbeschadiging op logopedische diagnostiek en behandeling.

Zie jij in de dagelijkse praktijk regelmatig mensen met logopedische problemen na hersenbeschadiging (bijv. afasie, dysartrie, dysfagie)? Dan is het belangrijk om tijdens je diagnostiek en behandeling rekening te houden met de invloed van cognitieve problematiek.

In deze cursus wordt o.a. aandacht besteed aan problemen op het gebied van motoriek, sensibiliteit, verwerking van visuele informatie, herkenning, aandacht, inzicht en executieve functies zoals het nemen van initiatief. Dit alles in relatie tot logopedische problematiek. Mede aan de hand van een casusopdracht wordt er een directe link gelegd met jouw dagelijkse praktijk. De cursus wordt gegeven door ervaren ITON- docenten en logopedisten uit de ‘neuropraktijk’.

Inschrijfgeld: € 30,- | Kosten: € 390,-

Helaas is deze cursus vol

zaterdag 7 november 2020
09:15
Ontvangst met koffie en thee
09:30
Overzicht van cognitieve problemen na hersenbeschadiging. Globaal overzicht van relevante hersenstructuren. Welke stoornissen kunnen het functioneren en de communicatie beïnvloeden? Verschillen tussen de rechter- en linkerhemisfeer. Gebruik van het 12-cellenmodel en de empirische cyclus bij de analyse van problemen.
12:30
Lunchpauze
13:15
Veranderingen in gedrag na hersenbeschadiging. Overzicht van mogelijke veranderingen in gedrag. Gebruik van de gedragscirkel en de 4 determinanten van gedrag om onbegrepen gedrag te kunnen verklaren.
14:30
Therapeutische strategieën om cognitieve stoornissen te beïnvloeden: een overzicht
14:45
Toets
16:05
Uitleg casusopdracht
16:15
Einde
zaterdag 21 november 2020
09:15
Ontvangst met koffie en thee
09:30
Wanneer cognitieve problemen bij het afnemen en beoordelen van logopedische diagnostiek een rol spelen. Anamnese, top-down, informatieverwerking, observatie, hulpvraag, klinimetrie, samenwerking met neuropsycholoog en ergotherapeut.
11:30
Therapeutische aspecten bij cognitieve stoornissen tijdens de logopedische behandeling. Het CDM-r model, foutloos leren en imitatieleren in de logopedie, oefenen in de therapiekamer
12:30
Lunchpauze
13:15
Vervolg: Therapeutische aspecten bij cognitieve stoornissen tijdens de logopedische behandeling. Overzicht v.w.b. slik- en communicatieadviezen, educatie en ondersteuning vanuit de omgeving, oefenen buiten de therapiekamer. Cognitief-linguïstische therapie, MIT/SMTA, CILT/CIAT, PACE, totale communicatie, PLVT/LSVT, gebruik van hulpmiddelen en PACT.
14:15
Discussiepracticum in groepjes naar aanleiding van casusopdracht
15:15
Plenaire bespreking discussiepracticum
16:15
Einde
Jaar
Vereniging
Beroepsgroep
Punten
2020
ADAP
logopedisten
25
Evelijn Raven-Takken
Evelijn Raven-Takken
logopedist
Meer informatie
Ed Janssen
Ed Janssen
fysiotherapeut, cursuscoördinator ITON
Meer informatie
Mylène Bon
Mylène Bon
logopedist, klinisch linguïst
Meer informatie
In deze cursus komen kennis en theorie over neurologische en neuropsychologische gevolgen na hersenbeschadiging en de gevolgen hiervan voor de logopedische praktijk uitgebreid aan de orde. Je leert hierdoor breder te kijken naar aspecten die de communicatie kunnen beïnvloeden. De sfeer is prettig en de wijze van aanbieden is interactief en ontdekkend met gebruik van aansprekend beeldmateriaal. Cijfer: 8
Anke Coerts | logopedist
Fijn dat er ruimte was voor discussie over wat leeft binnen onze vakgroep. Cijfer: 8
Sandra Wielaert | logopedist Afasieteam Revalidatiecentrum Rijndam
Fijn om de praktijk binnen theoretische kaders te kunnen plaatsen en andersom.
Martine Meilink | logopedist
Doordat docenten ook in de praktijk werken wordt de discussie inhoudelijk relevant en waardevol. Cijfer: 9
dr. Femke Nouwens | logopedist, Revalidatiecentrum Rijndam Rotterdam